Ασφαλιστικές Καλύψεις

Δεκτοί κατόπιν ραντεβού:

  • Ασφαλισμένοι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
  • Ασφαλισμένοι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών