• Αθανάσιος Ζαχαρίου :: Χειρουργός Ουρολόγος

Ασφαλιστικές Καλύψεις
Δεκτοί κατόπιν ραντεβού:

  -Ασφαλισμένοι του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
  -Ασφαλισμένοι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών