• Αθανάσιος Ζαχαρίου :: Χειρουργός Ουρολόγος

  • Αθανάσιος Ζαχαρίου :: Χειρουργός Ουρολόγος

  • Αθανάσιος Ζαχαρίου :: Χειρουργός Ουρολόγος

Συστροφή όρχεως

  Αφορά στη συστροφή του σπερματικού τόνου και είναι κατάσταση οξεία. Παρατηρείται σε νεαρά άτομα της προεφηβικής ηλικίας και σαν αιτιολογία αναφέρεται πιθανόν έλλειψη του ορχεοσχεϊκού συνδέσμου. Στο μεγαλύτερο ποσοστό (50%) εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου ή κατά τη διάρκεια μυϊκών ασκήσεων οπότε έχουμε ισχυρή σύσπαση του κρεμαστήρα μυ του οσχέου και συστροφή. Στον αριστερό όρχη η συστροφή γίνεται κατά την αντίθετη φορά εκείνης των δεικτών του ρολογιού ενώ δεξιά κατά την αυτή φορά

   Κλινικά χαρακτηρίζεται από έντονο ξαφνικό πόνο, ναυτία και εμέτους. Ο πόνος αντανακλά προς την κοιλιά. Με την πάροδο του χρόνου εκδηλώνεται ελαφρό οίδημα και ερυθρότητα του δέρματος που εξελίσσεται σχετικά γρήγορα. Με την ψηλάφηση ο όρχης είναι επώδυνος, διογκωμένος και βρίσκεται κοντά στο έξω στόμιο του βουβωνικού πόρου. Η ψηλάφηση πολλές φορές είναι αδύνατη. Συνήθως δεν προηγούνται φαινόμενα φλεγμονής του ουροποιητικού και στις πρώτες ώρες δεν έχουμε συμπτώματα όπως πυρετό, συχνουρία ή λευκοκυτταρική απάντηση. Η ανέλκυση του όρχη προς τα πάνω αντί να ανακουφίζει επιτείνει τον πόνο. Πιθανόν να αναφερθούν από τον ασθενή παρόμοιοι πόνοι παροδικοί λόγω ατελούς συστροφής που ανατάχθηκε μόνη της. Το σπινθηρογράφημα και το υπερηχοτομογράφημα εφ’ όσον γίνει αμέσως βοηθούν τη διάγνωση. Στην αρχή επιχειρείται ανάταξη της συστροφής με χειρισμό. Αν δεν κατορθωθεί απαιτείται άμεση χειρουργική αποκατάσταση εντός των πρώτων δύο ωρών για την αποφυγή νέκρωσης του όρχη.