• Αθανάσιος Ζαχαρίου :: Χειρουργός Ουρολόγος

Τα Νέα μας

Γονιδιακό Τεστ για την πρόβλεψη της επικινδυνότητας του καρκίνου του προστάτη

Το γονιδιακό τεστ (Genomic Prostate Score), είναι δυνατόν να προγνώσει την επιθετικότητα του καρκίνου του προστάτη, την πιθανότητα της βιοχημικής υποτροπής μετά από ριζική προστατεκτομή, και κατ' επέκταση την εκδήλωση μίας πιθανής μετάστασης, αλλά και της 10ετούς επιβίωσης του ασθενούς από τον συγκεκριμένο καρκίνο.

Το πρωτόκολλο της εξέτασης περιλαμβάνει την ανάλυση 12 καρκινικών γονιδίων και 5 γονιδίων αναφοράς. Το τελικό σκορ κυμαίνεται από 0 έως 100. Όσο μεγαλύτερος ο αριθμός τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.

Ο Van den Eeden και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν στο περιοδικό European Urology (2017), μία μελέτη στην οποία συμπεριέλαβαν 279 άνδρες με διαγνωσμένο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι είχαν υποστεί ριζική προστατεκτομή. Τα αποτελέσματα της γονιδιακής ανάλυσης, που έγινε σε μπλοκ παραφίνης από τον προστάτη των ασθενών, έδειξαν ότι οι άνδρες που είχαν χαμηλού κινδύνου καρκίνο με γονιδιακό σκορ <20, δεν εμφάνισαν μεταστατικό καρκίνο και δεν απεβίωσαν λόγω της ασθένειας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.

Η τιμή της περιοχής κάτω από την καμπύλη (Area under the curve), για την αξιολόγηση του κινδύνου, αυξήθηκε από 0.78 σε 0.84. Αυτό σημαίνει ότι το γονιδιακό τεστ αύξησε την ακρίβεια της διάγνωσης συγκριτικά με τα αποτελέσματα του CARPA (Cancer of the prostate risk assessment) και του NCCN (National Comprehensive Cancer network).

Ωστόσο, ακόμα υπάρχει ένα ποσοστό ανακρίβειας κοντά στο16%, στην πρόβλεψη θανάτου από τον καρκίνο του προστάτη, και περίπου ένα 25% ποσοστό ανακρίβειας στην πρόβλεψη της ανάπτυξης του μεταστατικού καρκίνου.

Η εξέταση είναι χρήσιμη κυρίως στους ασθενείς που είναι ενδιαμέσου κινδύνου, όπου ένα χαμηλό σκορ τους βοηθάει στην επιλογή της ενεργητικής παρακολούθησης ή μη.

Το σημαντικό δεδομένο που αναδεικνύεται από τη χρήση των γενετικών δεικτών είναι ότι υπάρχουν πλέον διαγνωστικά εργαλεία τα οποία στοχεύουν στην εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αξίζει πραγματικά το κόστος μίας τέτοιας εξέτασης για τα οφέλη που παρέχει;