Επιδιδυμίτιδα

Η οξεία φλεγμονή της επιδιδυμίδας προκαλείται από είσοδο μικροβίων από τους εκφορητικούς πόρους και είναι αποτέλεσμα προϋπάρχουσας φλεγμονής του προστάτη ή της κύστης. Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα δυνατόν να προκαλέσουν μετάδοση φλεγμονής στις επιδιδυμίδες καθώς και χειρουργικοί ενδοουρηθρικοί χειρισμοί  (καθετηριασμός, κυστεοσκόπηση). Σπάνια έχουμε επιδιδυμίτιδες από παλινδρόμηση άσηπτων ούρων στους εκσπερματιστικούς πόρους, οπότε ομιλούμε για χημικό ερεθισμό. Η επιμόλυνση των επιδιδυμίδων είναι ανιούσα. Επιδιδυμίτιδα στα μικρά παιδιά δυνατόν να σημαίνει έκτοπη εκβολή ουρητήρα στη σπερματοδόχο κύστη.

Κλινική εικόνα
Η νόσος εκδηλώνεται με οξύ πόνο, διόγκωση, ρίγος και υψηλή πυρετική κίνηση (400 C). Η διόγκωση στην αρχή καταλαμβάνει μόνο τις επιδιδυμίδες, σε μεταγενέστερο στάδιο επεκτείνεται σ’ όλο το ημιόσχεο. Η ψηλάφηση είναι εξαιρετικά επώδυνη και ο διαχωρισμός επιδιδυμίδας και όρχεος είναι αδύνατος. Συνήθως ο όρχης δεν προσβάλεται. Πολλές φορές προηγείται προστατίτιδα, ουρηθρίτιδα ή ενδοσκοπικός χειρισμός. Πολλές φορές η νόσος εκδηλώνεται μετά σωματική καταπόνηση ή σεξουαλική κατάχρηση. Δυνατόν να συνυπάρχουν συμπτώματα κυστίτιδας, προστατίτιδας.

Αντικειμενικά ανευρίσκουμε διόγκωση. Το όσχεο χάνει τη ρυτίδωσή του, είναι ευαίσθητο, επώδυνο και ο πόνος επεκτείνεται προς τη σύστοιχη βουβωνική χώρα. Η διόγκωση είναι μεγάλη και η ανάρτηση του οσχέου ανακουφίζει τον ασθενή. Δυνατόν να υπάρχει αντιδραστική υδροκήλη που καθιστά δύσκολη την ψηλάφηση της επιδιδυμίδας και του όρχη. Ο σπερματικός πόρος είναι σκληρός, οιδηματώδης και η ψηλαφηση του προστάτη επώδυνη. Έκκριμα ουρηθρικό δυνατόν να υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις.

Εργαστηριακή διερεύνηση
Παρατηρείται αύξηση των λευκοκυττάρων με απόλυτη πολυμορφοπυρήνωση. Η γενική ούρων και η καλλιέργεια αποδεικνύουν την ύπαρξη φλεγμονής και απομονώνουν τον αιτιολογικό παράγοντα.
Υπερηχοτομογραφικά διαπιστούται διόγκωση της επιδιδυμίδας, ενώ ο όρχις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι φυσιολογικός.

Θεραπεία
Συνιστάται κατάκλιση του ασθενή, ανάρροπη θέση του οσχέου, λήψη άφθονων υγρών και χορήγηση αντιπυρετικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων μετά από δοκιμασία ευαισθησίας. Η αγωγή διαρκεί 3-4 εβδομάδες. Η αποδρομή της οξείας κλινικής εικόνας δε συμβαδίζει με την υποχώρηση του οιδήματος το οποίο μπορεί να παραμείνει για 2 μήνες. Η χρήση ανελκτήρα του οσχέου είναι απαραίτητη τις άμεσες ημέρες της αποθεραπείας για να περιορίζεται η τάση του τόνου που είναι επώδυνη. Συνήθως η νόσος αντιμετωπίζεται συντηρητικά. Εάν δημιουργηθεί απόστημα η χειρουργική παροχέτευση επιβάλλεται. Ατελής θεραπεία δυνατόν να προδιαθέσει σε υποτροπές. Αμφοτερόπλευρη επιδιδυμίτιδα προκαλεί ασπερμία λόγω απόφραξης, ενώ ετερόπλευρη σπάνια προκαλεί ανάλογη συνδρομή.