Φίμωση

παρατηρείται όταν λόγω της στενότητας του εξωτερικού δερματικού δακτυλίου δεν μπορεί η πόσθη να τραβηχθεί πάνω από τη βάλανο μέχρι τη στεφανιαία αύλακα προς τα πίσω. Εάν η συγγενής φίμωση, ακόμη και οι πιό ελαφρές μορφές, δε θεραπευθούν, μπορεί στον ενήλικο να εμφανισθούν βαλανοποσθίτιδα, λίθοι της πόσθης, καρκίνος του πέους και παραφίμωση.
Επειδή ο καθημερινός καθαρισμός της περιοχής δεν είναι δυνατός ή παραμελείται, προκαλείται άθροιση εκκριμάτων και φλεγμονές (βαλανίτιδα), που προκαλούν ουλές στο έσω πέταλο της πόσθης και επιδεινώνουν τη φίμωση. Κατα την προγεροντική ηλικία μπορεί να αναπτυχθεί στο έδαφος της χρόνιας φλεγμονής καρκίνος του πέους. Συνήθως διαγιγνώσκεται καθυστερημένα γιατί είναι κρυμμένος κάτω από την πόσθη.

Παραφίμωση
Παρατηρείται κατά τη διάρκεια της συνουσίας όταν η στενή πόσθη που έλκεται προς τα πίσω σχηματίζει στη στεφανιαία αύλακα, πίσω από τη βάλανο, ένα δακτύλιο που στραγγαλίζει. Η επιφανειακή φλεβική ροή του αίματος διακόπτεται αλλά η αρτηριακήροή παραμένει ελεύθερη. Δημιουργείται έτσι επώδυνο οίδημα της βαλάνου και του έσω πετάλου της πόσθης, το οποίο δεν υποχωρεί πλέον αυτόματα. Ενώ το κεντρικό τμήμα του πέους έχει φυσιολογική μορφή, δημιουργείται κάτω από τη βάλανο ένας χοντρός δακτύλιος. Παραφίμωση μπορεί να εμφανισθεί και στην τοποθέτηση μόνιμου καθετήρα, εάν δεν αναταχθεί στη συνέχεια η πόσθη.