Ιατρείο

Διεύθυνση:
Σπ. Σπυρίδη 3 - Τ.Κ. 38221 - Βόλος
Ώρες λειτουργίας:
10.30 - 13.30 και
18.00 - 20.00
εκτός απογεύματος Τετάρτης

Δεκτοί ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών.

ΙατρείοΙατρείο