Κυστεοσκόπηση

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Η σημαντικότερη ένδειξη είναι η διάγνωση των παθήσεων του κατώτερου ουροποιητικού. Επιπλέον είναι δυνατή η πρόσβαση στο ανώτερο ουροποιητικό, η λήψη βιοψιών και η λήψη ούρων για κυτταρολογική εξέταση.
Η πιο συνήθης ένδειξη κυστεοουρηθροσκόπησης είναι η εκτίμηση της μακρο- και μικροσκοπικής αιματουρίας. Άλλες ενδείξεις είναι η εκτίμηση δυσουρικών ενοχλημάτων που είναι αποτέλεσμα νευρολογικών νόσων, φλεγμονής, νεοπλασίας και συγγενών ανωμαλιών καθώς και η εκτέλεση ανιούσας πυελογραφίας, τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα κ.λ.π.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
Απαραίτητη προυπόθεση η απουσία ενεργού λοίμωξης των ουροφόρων οδών λόγω πιθανής αναζωπύρωσης της μετά τους ενδοσκοπικούς χειρισμούς.

ΤΕΧΝΙΚΗ
Τα πλεονεκτήματα του άκαμπτου κυστεοσκόπιου είναι:
α. καλύτερες οπτικές ίνες
β. μεγαλύτερης διαμέτρου κανάλι για βοηθητικά εργαλεία
γ. μεγαλύτερο κανάλι νερού, καλύτερη ορατότητα
δ. ευκολότερος χειρισμός, καλύτερος προσανατολισμός στην κύστη
ε. μικρότερη τιμή

Τα πλεονεκτήματα του εύκαμπτου κυστεοσκόπιου είναι:
α. καλύτερη ανεκτικότητα από τον ασθενή
β. δυνατότητα εκτέλεσης κυστεοσκόπησης με τον ασθενή σε ύπτια θέση
γ. εύκολη είσοδος ακόμα και σε κύστη με ανύψωση του αυχένα
δ. δυνατότητα επισκόπησης οποιουδήποτε τμήματος της κύστης
Τα παιδιατρικά κυστεοσκόπια έχουν μέγεθος από 8 έως 12 Fr ενώ των ενηλίκων από 16 έως 20 Fr.

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ FOLLOW-UP ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΚΥΣΤΗΣ
Η παρακολούθηση των ασθενών με επιφανειακό καρκίνο της κύστης περιλαμβάνει κυστεοσκόπηση κάθε 3 μήνες για δύο χρόνια, κάθε 6 μήνες για τα επόμενα δύο χρόνια και τέλος κυστεοσκόπηση μία φορά το χρόνο. Μερικοί συγγραφείς πιστεύουν πως δεν είναι απαραίτητες τόσο συχνές κυστεοσκοπήσεις και συνιστούν κυτταρολογικό έλεγχο των ούρων. Στην τελευταία περίπτωση είναι απαραίτητος ο μετεγχειρητικός κυτταρολογικός έλεγχος που πρέπει να δείχνει εκρίζωση της νόσου.
Τα εύκαμπτα κυστεοσκόπια είναι ιδανικά για την παρακολούθηση ασθενών με επιφανειακό καρκίνο της κύστης.

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Λόγω της αυξημένης πιθανότητας συνύπαρξης καρκίνου του ανώτερου ουροποιητικού και καρκίνου της κύστης κρίνεται απαραίτητη η εκτέλεση κυστεοσκόπησης.

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
Η κυστεοσκόπηση συνήθως αποκαλύπτει ένα ασύμμετρο τρίγωνο ή ημιτρίγωνο, υποδηλώνοντας έτσι μερική ή ολική ουρητηρική ατρησία ή νεφρική αγενεσία.

ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΗ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ
Επειδή δεν υπάρχουν αντικειμενικά ευρήματα σε διάμεση κυστίτιδα η κυστεοσκόπηση είναι απαραίτητη για τη διάγνωση της νόσου. Το πιο τυπικό κυστεοσκοπικό εύρημα είναι αιμορραγικές πετέχειες σαν κεφαλές καρφίτσας που αναπτύσσονται μετά υπερδιάταση της κύστης σε πίεση 70 εκ. στήλης νερού. Τα ευρήματα αυτά βέβαια αντανακλούν τον τραυματισμό μετά από υπερδιάταση κάθε κύστης η οποία δεν διατείνεται σε αρκετό βαθμό επί καθημερινής βάσης. Επομένως τα ευρήματα αυτά είναι συμβατά σε κάθε είδους νευρογενή κύστη που χαρακτηρίζεται από μικρή χωρητικότητα καθώς και κύστεις που παραμένουν ανενεργείς επί μακρό χρονικό διάστημα. Συνήθως απαιτείται αναισθησία για να υπάρξει υπερδιάταση αρκετή για να εμφανισθούν οι πετέχειες.
Τα κυστεοσκοπικά ευρήματα που περιγράφονται σαν "κλασικά" της διάμεσης κυστίτιδας, τα έλκη του Hunner και η ελαττωμένη χωρητικότητα της κύστης σπάνια ανευρίσκονται.
O ασθενής είναι κάτω από επισκληρίδια ή γενική αναισθησία και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη κυστεοσκοπική εικόνα κατά την αρχική διάταση της κύστης εκτός ίσως από κάποια δοκίδωση της κύστης. Όταν η κύστη πληρωθεί στο μέγιστο βαθμό (δηλαδή όταν δεν τρέχει άλλο υγρό από την πλύση) και κατόπιν την αδειάσουμε παρατηρούμε ότι το νερό χρωματίζεται κόκκινο στο τελικό του τμήμα. Μετά την επαναδιάταση εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές πετέχειες κατανεμημένες ανισομερώς στην κύστη. Προσοχή απαιτείται κατά την πρώτη είσοδο του κυστεοσκοπίου στην κύστη και κατά το πρώτο άδειασμα της κύστης γιατί υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού της κύστης και αιμορραγίας.