ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΕ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΟΕ

Ο ιατρός Ουρολόγος Αθανάσιος Ζαχαρίου συμμετείχε με επιτυχία στα Μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, την Τετάρτη 22 Μαΐου, ως πρόεδρος των συνεδριών, παρουσιάζοντας παράλληλα το θέμα ομιλίας του: "Πώς να διαφημίσετε την ουρολογική πρακτική σας με ηθικό και οικονομικό τρόπο".