ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ 50%, ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας μελέτης συσχέτισης, φαίνεται ότι από το 1973 έως το 2011 η συγκέντρωση του σπέρματος ανάμεσα σε 42,935 άνδρες από τη Βόρειο Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία έχει μειωθεί στο μισό.

Η μέση τιμή των συγκεντρώσεων του σπέρματος ήταν 81 εκατ/mL, ενώ η μέση συνολική τιμή ήταν 260 εκατ/mL.

Αναφέρεται ότι συγκεντρώσεις σπέρματος κάτω από 40 εκατ/mL είναι συνυφασμένες με μία στατιστικά σημαντική μείωση στην πιθανότητα σύλληψης κάθε μήνα.

Αυτή η μείωση έχει συσχετισθεί με την αύξηση του ποσοστού των ανδρών που ανήκουν στην κατηγορία των υπογόνιμων ή μη γόνιμων. Ωστόσο, εκτός από την υπογονιμότητα, ίσως αυτή η μείωση να έχει σχέση και με άλλες διαταραχές όπως ο καρκίνος των όρχεων, η κρυψορχία κτλ. Η χαμηλή συγκέντρωση στον αριθμό των σπερματοζωαρίων έχει επίσης συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Παρόλο που η μελέτη δεν σχεδιάστηκε για να διευκρινίσει την αιτία της μείωσης, ωστόσο αποδεικνύεται ότι ο αριθμός των σπερματοζωαρίων επηρεάζεται από ορμονικές διαταραχές της μητέρας ή από το αν κάπνιζε κατά τη διάρκεια της κύησης και μάλιστα τότε που αναπτυσσόταν το αναπαραγωγικό σύστημα του παιδιού.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Human Reprod Update τον Ιούλιο του 2017.