Νέα δεδομένα για τη στυτική δυσλειτουργία ανδρών που πάσχουν από το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

Οι άνδρες που πάσχουν από το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου (ΣΣΑΥ), συχνά εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στυτικής δυσλειτουργίας σε σχέση με τους άνδρες που μεν πάσχουν από το σύνδρομο αλλά δεν έχουν προβλήματα κατάθλιψης.

Βρέθηκε ότι η συχνότητα της στυτικής δυσλειτουργίας δεν είχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την σοβαρότητα του ΣΣΑΥ. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι το ψυχομετρικό τεστ "Beck Depression Inventory" και η κλίμακα ύπνου "Epsworth" είχαν αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση με την Κορεάτικη έκδοση του διεθνούς δείκτη στυτικής δυσλειτουργίας (KIIEF) (P<0.0001).

Η μελέτη των Jung και συν, υποστηρίζει ότι ο βαθμός της στυτικής δυσλειτουργίας εξαρτάται στατιστικά σημαντικά από το σύνδρομο της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, σε άνδρες που εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης.

Επομένως, αν γίνει ψυχολογική προσέγγιση και διαχείριση του θέματος τα αποτελέσματα τότε θα είναι θετικά για τους άνδρες που πάσχουν από ΣΣΑΥ και στυτική δυσλειτουργία.