Ουρητηροσκόπηση και laser λιθοτριψία

Γενικά / Ενδείξεις

Συνιστάται για ασθενείς με πέτρες που βρίσκονται παγιδευμένες στον ουρητήρα, κατά τη διάρκεια της καθόδου τους από το νεφρό προς την ουροδόχο κύστη. Η απόφραξη των ουροφόρων οδών προκύπτει συνήθως από πέτρες με μέγεθος μεγαλύτερο από 5 mm. Επίσης συνιστάται σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε εξωσωματική λιθοτριψία και έχουν παραμείνει στον ουρητήρα μεγάλα θραύσματα. Εάν αυτά δεν περάσουν στην ουροδόχο κύστη μετά από συντηρητική θεραπεία (π.χ. ενυδάτωση και φάρμακα), τότε μπορεί να απαιτηθεί ουρητηροσκόπηση και laser λιθοτριψία.

 Διαδικασία
Η ουρητηροσκόπηση γίνεται συνήθως υπό περιοχική αναισθησία. Μέσω της ουρήθρας εισάγεται ειδικό ουρητηροσκόπιο στον ουρητήρα και εντοπίζεται υπό άμεση όραση ο λίθος που προκαλεί την απόφραξη. Μέσω του ουρητηροσκοπίου εισάγεται κατόπιν λεπτή ίνα laser και ακολουθεί κατακερματισμός του λίθου σε μικρότερα κομμάτια. Ένας ειδικός ουρητηρικός καθετήρας συχνά είναι απαραίτητος και τοποθετείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία συνήθως απαιτείται από μισή έως 3 ώρες, ανάλογα με το μέγεθος και τη θέση της πέτρας στο ουροποιητικό.
Αντενδείξεις – στις αντενδείξεις της ουρητηροσκόπησης περιλαμβάνεται η ενεργός αιμορραγία, ενεργός ουρολοίμωξη, ή γενικότερα ασθενείς που κρίνονται ακατάλληλοι για χορήγηση αναισθησίας.

Η μετεγχειρητική πορεία
σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών παρατηρείται αιματουρία, στοιχείο αναμενόμενο μετά από αυτή τη διαδικασία. Επίσης παρατηρείται επιτακτική ανάγκη για ούρηση λόγω του ερεθισμού της κύστης και της ουρήθρας από τη δίοδο του ουρητηροσκοπίου.  Απαιτείται συνήθως μία διανυκτέρευση στην κλινική.

Στο ουρολογικό τμήμα της Γενικής Κλινικής Η ΕΛΠΙΣ λειτουργεί από τις αρχές του 2008 οργανωμένο συγκρότημα laser, ενδοσκοπικής λιθοτριψίας με υπεύθυνο τον χειρουργό ουρολόγο Αθανάσιο Ζαχαρίου.