Σεξουαλική Δυσλειτουργία: Κοινό φαινόμενο σε γυναίκες που πάσχουν από τον ιό του AIDS

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes (JAIDS), οι γυναίκες που έχουν μολυνθεί με τον HIV, αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα στη σεξουαλική τους λειτουργία σε σχέση με γυναίκες που δεν έχουν τον ιό.

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότερες από 1800 γυναίκες θετικές και αρνητικές στον HIV, οι οποίες συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο FSFI (Female Sexual Function Index), το οποίο μελετά τη σεξουαλική λειτουργία σε διάφορες κλινικές μελέτες. Οι γυναίκες οι οποίες ήταν θετικές στον HIV, δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν σοβαρότερα ζητήματα όσον αφορά στη σεξουαλική λειτουργία τους, εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες συμμετέχουσες.

Η μέση τιμή του FSFI για τις αρνητικές γυναίκες ήταν 18 ενώ για τις θετικές ήταν στατιστικά πολύ χαμηλότερη προσεγγίζοντας την τιμή 13,8. Αυτή η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να αποτελεί τυχαίο εύρημα.

Μία σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι γυναίκες της μελέτης είχαν εκούσια αποχή από οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα για τουλάχιστον 6 μήνες, με τα ποσοστά να προσεγγίζουν για τις μεν HIV αρνητικές γυναίκες το 25%, και για τις δε HIV θετικές, το 35%. Αυτά τα δεδομένα εγείρουν ερωτήματα ως προς την πραγματική φύση των σεξουαλικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πάσχουσες από τον ιό του AIDS. Δημιουργείται επίσης και η πεποίθηση πως θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω έρευνες για να κατανοήσουμε τη σεξουαλική λειτουργία των γυναικών που πάσχουν από τέτοιου είδους μεταδοτικές ασθένειες.

Τέλος, υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση στο κατά πόσο το μέγεθος των σεξουαλικών προβλημάτων των HIV θετικών γυναικών, επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους.