Σεξουαλική Δυσλειτουργία

ότητα, οι δυο αυτές καταστάσεις είναι τόσο στενά συνδεδεμένες, ώστε η δυσλειτουργία στύσης να αποτελεί το πρώτο ορατό σημείο του διαβήτη σε ποσοστό 12% των ανδρών με διαβήτη.

Μερικές φορές, όταν ο διαβήτης δε ρυθμίζεται σωστά, μπορεί να παρατηρηθεί παροδική δυσλειτουργία στύσης μέχρις ότου επιλεγεί το κατάλληλο φάρμακο ή να γίνουν οι σωστές αλλαγές στη δίαιτα του ασθενή. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ένας άνδρας έχει διαβήτη για πολλά χρόνια, η δυσλειτουργία στύσης μπορεί να μην είναι αναστρέψιμη, είναι όμως θεραπεύσιμη.

Δεδομένου ότι οι άνδρες με διαβήτη τύπου Ι (ινσουλινοεξαρτώμενοι) πάσχουν από τη νόσο για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρουσιάζουν και πιθανότητες να εμφανίσουν δυσλειτουργία στύσης σε νεαρότερη ηλικία. Από την άλλη πλευρά, επειδή ο διαβήτης τύπου ΙΙ (μη ινσουλινοεξαρτώμενος) εμφανίζεται μόνο στους ενήλικες, οι άνδρες με αυτή τη κατάσταση έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν δυσλειτουργία στύσης αργότερα. Τελικά, η δυσλειτουργία στύσης τείνει να είναι εξίσου συνηθισμένη κατάσταση και στις δύο κατηγορίες ασθενών.

Ευτυχώς, οι περισσότερες περιπτώσεις δυσλειτουργίας στύσης είναι θεραπεύσιμες, είτε αυτές συσχετίζονται με το διαβήτη είτε σχετίζονται με τη θεραπεία του.

Υπέρταση και σεξουαλική δυσλειτουργία
Επειδή η πρόκληση στύσης εξαρτάται από την επαρκή ποσότητα αίματος που κυκλοφορεί εντός του πέους, είναι λογικό οποιαδήποτε διαταραχή, η οποία επηρεάζει τα αιμοφόρα αγγεία, να συσχετίζεται με τη δυσλειτουργία στύσης. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες από τις οργανικές αιτίες, που συνδέονται με τη δυσλειτουργία στύσης, φαίνεται ότι προκαλούν βλάβη στις αρτηρίες.

Η υπέρταση είναι μια από τις πιο συνηθισμένες καταστάσεις αυτού του είδους. Όχι μόνο κάνει την καρδιά να λειτουργεί εντατικότερα, αλλά, ασκεί και μια, μη αναγκαία, υπέρμετρη πίεση στα αιμοφόρα αγγεία, με αποτέλεσμα αυτά να γίνονται σκληρότερα και η διάμετρος τους να μικραίνει. Όταν συμβεί αυτό, μειώνεται η ικανότητα των αρτηριών να μεταφέρουν την απαραίτητη ποσότητα αίματος στα όργανα του σώματος. Έτσι χωρίς το απαραίτητο οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά, οι ιστοί των οργάνων, όπως είναι και αυτοί του πέους, μπορεί να υποστούν βλάβες και να μην είναι πλέον σε θέση να λειτουργήσουν με τον τρόπο που θα λειτουργούσαν παλαιότερα. Άλλες παθολογικές καταστάσεις που παρουσιάζουν βλαπτικές επιδράσεις επί των αιμοφόρων αγγείων και ως εκ τούτου και μειωμένη λειτουργία των διαφόρων οργάνων του σώματος είναι και οι καρδιοπάθειες, η υψηλή χοληστερόλη και ο διαβήτης. Όσους περισσότερους από τους παράγοντες αυτούς διαθέτει ένας άνδρας τόσο πιθανότερο είναι να εμφανίσει δυσλειτουργία στύσης.

Για παράδειγμα, οι άνδρες που έχουν υψηλή πίεση και διαβήτη εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για δυσλειτουργία στύσης από ότι οι άνδρες που έχουν μόνο μια από αυτές τις καταστάσεις. Ορισμένες συνήθειες μπορούν επίσης να αυξήσουν τον κίνδυνο για δυσλειτουργία στύσης σε έναν άνδρα με υπέρταση. Σε μία μελέτη, οι άνδρες καπνιστές με υπέρταση είχαν 13% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν δυσλειτουργία στύσης από τους μη καπνιστές. Με τον ίδιο τρόπο, το κάπνισμα αύξησε τις αρνητικές συνέπειες που είχαν ορισμένα φάρμακα για τη μείωση της πίεση στη δυσλειτουργία στύσης.

Κατάθλιψη και σεξουαλική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με κατάθλιψη, η δυσλειτουργία στύσης μπορεί να οφείλεται είτε σε λόγους ψυχολογικούς, είτε σωματικούς, είτε κάποιες φορές σε συνδυασμό και των δυο. Σε πολλούς άνδρες, η δυσλειτουργία στύσης προκαλεί επιπλέον κατάθλιψη, απώλεια της αυτοεκτίμησης, ανυποληψία, ανησυχία και ένταση μεταξύ των ίδιων των ερωτικών τους συντρόφων. Οι συναισθηματικές αυτές διαταραχές μπορούν με τη σειρά τους να προκαλέσουν παθήσεις, οι οποίες οδηγούν σε αυξημένη δυσχέρεια να επιτύχει ένας άνδρας στύση. Σε μία μελέτη, βρέθηκε ότι οι πιθανότητες ύπαρξης κάποιου βαθμού δυσλειτουργίας στύσης σε άνδρες με κατάθλιψη ποικίλλει  από 25% έως 90%, ανάλογα με τη βαρύτητα της κατάθλιψής τους. Κανένας δεν είναι απόλυτα σίγουρος γιατί η κατάθλιψη έχει αυτή την επίδραση.

Πως οι καρδιοαγγειακές παθήσεις μπορούν να επηρεάσουν τη σεξουαλική σας υγεία;
Η αρτηριοσκλήρυνση, δηλαδή η σκλήρυνση των αρτηριών, είναι η εναπόθεση λιπιδίων και μεταλλικών στοιχείων στα τοιχώματα των αρτηριών. Ως ένα βαθμό, αυτή η απώλεια της ευκαμψίας των αγγείων παρατηρείται στους περισσότερους ανθρώπους, αυξανομένης της ηλικίας, ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα τοιχώματα των αρτηριών αποφράσσονται και γίνονται άκαμπτα πολύ ενωρίτερα.  

Εκτιμάται ότι ποσοστό 10% έως 20% των ανδρών με καρδιαγγειακές παθήσεις εμφανίζουν και κάποιο βαθμό δυσλειτουργία στύσης. Το ποσοστό αυτό αυξάνει καθώς αυξάνεται και η ηλικία, με την αρτηριοσκλήρυνση να ευθύνεται για ένα μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων δυσλειτουργίας της στύσης σε άνδρες ηλικίας άνω των 50 ετών.

Σε πολλούς άνδρες με αγγειακή νόσο, οι αρτηρίες δεν έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν την απαραίτητη ποσότητα αίματος στα διάφορα όργανα του σώματος. Επειδή η δημιουργία στύσης εξαρτάται από την επαρκή ποσότητα αίματος που κυκλοφορεί εντός του πέους, είναι λογικό οποιαδήποτε διαταραχή, η οποία επηρεάζει τα αιμοφόρα αγγεία, να σχετίζεται και με τη δυσλειτουργία στύσης. Στις παθήσεις που παρουσιάζουν βλαπτικές επιδράσεις επί των αιμοφόρων αγγείων και οι οποίες θεωρούνται παράγοντες κινδύνου για τη δυσλειτουργία στύσης περιλαμβάνονται η υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, οι διαταραχές του περιφερικού αγγειακού συστήματος, οι τραυματισμοί ή επεμβάσεις στην πύελο (λεκάνη) και η υψηλή χοληστερόλη.

Εκτιμάται ότι η δυσλειτουργία στύσης μπορεί να παρατηρηθεί μέχρι και στο 80% των ανδρών με ασθένεια του περιφερικού αγγειακού συστήματος, στο 64% των ανδρών που έχουν υποστεί έμφραγμα και στο 57% των ανδρών που έχουν υποβληθεί σε εγχείρηση by pass.

Καρδιολογικά φάρμακα και δυσλειτουργία στύσης
Μελέτες έχουν δείξει ότι στο 25% των ανδρών με δυσλειτουργία στύσης, αυτή μπορεί να έχει προκληθεί από τη λήψη κάποιου φαρμάκου που χορηγήθηκε για κάποια άλλη πάθηση. Μια έρευνα έδειξε ότι η συχνότητα της δυσλειτουργίας στύσης ήταν 14% σε άνδρες που ελάμβαναν αντιυπερτασικά φάρμακα, 36% σε άνδρες που ελάμβαναν αγγειοδιασταλτικά και 28% σε άνδρες που ελάμβαναν φάρμακα για την καρδιά. Ορισμένα διουρητικά και β-αναστολείς έχουν, επίσης, συνδεθεί με αυτήν την επιπλοκή.

Όταν ένας άνδρας εμφανίζει δυσλειτουργία στύσης ως αποτέλεσμα της χορήγησης κάποιου από τα φάρμακα αυτά, είναι δυνατόν ο γιατρός του να μπορεί να του χορηγήσει ένα άλλο, εξίσου αποτελεσματικό φάρμακο, το οποίο να έχει λιγότερες πιθανότητες να του προκαλέσει δυσλειτουργία στύσης. Οι περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις δυσλειτουργίας στύσης είναι θεραπεύσιμες.