Υδροκήλη

Αφορά στη συλλογή υγρού μεταξύ των δύο πετάλων του ιδίως ελυτροειδούς χιτώνα του όρχι και απαντάται σε συχνότητα 1% στον ανδρικό πληθυσμό. Η διόγκωση είναι ανώδυνη, κλυδάζει και αυξάνεται βραδέως. Δεν συνοδεύεται από γενικές εκδηλώσεις πόνου, πυρετού και διαταραχές του λευκοκυτταρικού τύπου. Το μοναδικό σύμπτωμα είναι η διόγκωση και το αίσθημα τάσης λόγω του βάρους του υγρού. Κατά τον έλεγχο με πλάγιο φωτισμό παρατηρείται η χαρακτηριστική διαφάνεια. Η υδροκήλη αντιμετωπίζεται εγχειρητικά.